Zelfbeeld

Het thema ‘zelfbeeld’ vormt een eerste invalshoek om te werken rond ‘welbevinden’ naast de pijlers ‘schoonheidsideaal / mediaweerbaarheid’ en ‘groeipijnen’.

Bij de themamappen vind je lessenreeksen over zelfbeeld, lichaamsbeeld  en zelfwaardering.
Daarbij is er telkens een werkmap voor leerlingen en een map met lessuggesties voor de leerkracht.

Deze lespakketten kunnen zelfstandig worden gebruikt of in een reeks van opeenvolgende lessen.
Zo kun je bijvoorbeeld de les ‘zelfwaardering’ laten voorafgaan door de lessen rond zelfbeeld en verdergaan met de lessenreeks over lichaamsbeeld.

Bij activiteiten vind je praktische lesingrediënten rond het thema zelfbeeld: van korte opdrachten tot uitgebreide spelen.

De rubriek 'extra' bevat ondermeer achtergrondinformatie, artikels, onderzoeksgegevens, vragenlijsten enz.