Zelfbeeld: themamappen

Het thema lichaamsbeeld gaat over de wijze waarop we ons lichaam ervaren. Het lichaamsbeeld heeft te maken met hoe we over onszelf oordelen, maar wordt ook bepaald door hoe anderen ons zien en door het ideaalbeeld dat de media ons voorhouden.

Deze map met lessuggesties ‘lichaamsbeeld’ bevat lesscenario's voor leerkrachten. Daarbij wordt geregeld verwezen naar de theorie uit de werkmap voor leerlingen en naar oefeningen op de website.

Het thema zelfbeeld gaat in op soorten zelfbeeld, op de beïnvloedende factoren en op hoe zelfbeeld als filter fungeert.

Deze map met lessuggesties ‘zelfbeeld' bevat lesscenario's voor leerkrachten. Daarbij wordt geregeld verwezen naar de werkmap voor leerlingen en naar oefeningen op de website.

Het thema zelfwaardering gaat in op het emotioneel zelfbeeld. Zelfwaardering heeft te maken met hoe we over onszelf oordelen. Toch wordt ons zelfwaardegevoel niet alleen gevoed door hoe we onszelf zien maar is het ook afhankelijk van hoe anderen ons zien.

Deze map met lessuggesties ‘zelfwaardering’ bevat lesscenario's voor leerkrachten. Daarbij wordt geregeld verwezen naar de theorie uit de werkmap voor leerlingen en naar oefeningen op de website.

Het thema lichaamsbeeld gaat over de wijze waarop we ons lichaam ervaren. Ons lichaamsbeeld is afhankelijk van hoe we ons zelf zien, hoe anderen ons zien en hoe de maatschappij ons ziet.  

Met deze werkmap ‘lichaamsbeeld' kunnen leerlingen zelf aan de slag. De map kan ook gebruikt worden door leerkrachten in hun les. 

Het thema zelfbeeld gaat in op soorten zelfbeeld, op de beïnvloedende factoren en op hoe zelfbeeld als filter fungeert.

Met deze werkmap ‘zelfbeeld’ kunnen leerlingen zelf aan de slag. De map kan ook gebruikt worden door leerkrachten in een les.

Het thema zelfwaardering gaat in op het emotioneel zelfbeeld. Zelfwaardering heeft te maken met hoe we over onszelf oordelen. Toch wordt ons zelfwaardegevoel niet alleen gevoed door hoe we onszelf zien maar is het ook afhankelijk van hoe anderen ons zien.

Deze werkmap ‘zelfwaardering’ bevat uitleg en oefeningen waarmee de leerlingen zelf aan de slag kunnen. De map kan ook gebruikt worden door leerkrachten in een les.