Schoonheidsideaal: themamappen

Map lessuggesties is nog in voorbereiding.

Het schoonheidsideaal is per definitie tijds- en plaatsgebonden en dus sterk verbonden met onze cultuur. Ons ideaalbeeld wordt mee beïnvloed door televisie, allerlei mannen- en vrouwenbladen, beroemdheden ...

Deze map met lessuggesties ‘schoonheidsideaal' bevat lesscenario's voor leerkrachten. Daarbij wordt geregeld verwezen naar de theorie uit de werkmap voor leerlingen en naar oefeningen op de website.

Werkmap is nog in voorbereiding.

Reclame is overal om ons heen en beïnvloedt ons meer dan we vaak denken.

In deze werkmap ontdekken leerlingen hoe reclame werkt. Er komen een aantal onderliggende technieken aan bod.

Het schoonheidsideaal is per definitie tijds- en plaatsgebonden en dus sterk verbonden met onze cultuur. Ons ideaalbeeld wordt mee beïnvloed door televisie, allerlei mannen- en vrouwenbladen, beroemdheden ...

Deze werkmap ‘schoonheidsideaal’ bevat uitleg en oefeningen waarmee de leerlingen zelf aan de slag kunnen. De map kan ook gebruikt worden door leerkrachten in een les.