Op het bot: themamappen

Deze map met lessuggesties ‘voorbereiding van de voorstelling’ bevat lesscenario's voor leerkrachten. Daarbij wordt geregeld verwezen naar de werkmap voor leerlingen en naar oefeningen op de website.

De werkmap 'Op het bot - voorbereiding' is bedoeld voor de leerlingen.

Deze werkmap focust op communicatie in zijn verschillende vormen. Een korte tekst over theatertaal als een bijzondere vorm van communicatie, geeft uitleg bij enkele typische termen en theatrale tekens.