Partners

Dit project kwam tot stand dank zij:

 • ViA (Vlaanderen in Actie) is een project van de Vlaamse regering. Het doel van ViA is om Vlaanderen tegen 2020 naar de top vijf van Europese regio's te leiden.
 • In het kader van het plan Wetenschapscommunicatie werd het project: Op het Bot goedgekeurd en gesubsidieerd.
 • Meer weten: http://ikdoe.vlaandereninactie.be

 

 • Uitgeverij Epo, die zorgde voor de publicatie van het boek van Vanessa Coolen en Wim Geysen.
 • Het boek: Op het Bot vertelt het verhaal van een jonge vrouw die een jarenlang gevecht voerde tegen anorexia, maar gaat terzelfdertijd over zoveel meer. Het is gebaseerd op een authentiek dagboek, maar in een tweede deel komen ook verplegers, psychologen, psychiaters en professoren uit gespecialiseerde ziekenhuizen aan het woord.
 • Meer weten: http://www.epo.be

 

 • Wim Geysen, die via de productie en het opvoering van maatschappelijk relevante toneelproducties voor kinderen en jongeren maatschappelijke problematieken zoals: verkeersveiligheid, zelfdoding, … wil ter sprake brengen.
 • Wim Geysenzette het boek van Vanessa Coolen en hemzelf om  in een voorstelling die over zoveel meer gaat dan (niet)eten alleen. Het gaat over opgroeien en over hoeveel pijn dat soms kan doen. over willen maar niet kennen en omgekeerd. De monoloog wordt gespeeld door met een professionele actrice.
 • Meer weten: www.wimgeysen.be

 

 • Arteveldehogeschool Gent is de tweede grootste hogeschool in Vlaanderen. Naast onderwijs heeft zij ook de opdracht om aan maatschappelijke- en wetenschappelijke dienstverlening en projectmatig wetenschappelijk onderzoek te doen.
 • Lectoren en studenten uit de opleiding sociaal werk en secundair onderwijs werkten de ondersteunende educatieve website uit met themamappen, activiteiten en achtergrondinformatie om adolescenten te activeren rond: zelfbeeld, schoonheidsideaal en groeipijnen.
 • Meer weten: http://www.arteveldehs.be
  contactpersoon: philippe.bocklandt@arteveldehs.be

 

 • Met dank aan: Eveline Ballegeer, Philippe Bockandt, Hilde Compernolle, Vanessa Coolen, Taj Danckers, John Decoene, Wilfried Demeyer, Martine De Zitter, Luc Faes, Ann Keppens, Joke Knockaert, Mia Pauwels, Ann Ryckaert, Henk Sap, Leen Van Assche, Sien Van Boven, Marleen Van den Berghe, An Vandeputte, Joke Willaert.