Op het bot

Bij het uitwerken van de werkmappen en activiteiten als voorbereiding en verwerking van de theatermonoloog: Op het Bot hebben we er uitdrukkelijk voor gekozen om:

  • leerlingen bij de voorbereiding vertrouwd te maken met theatertaal;
  • leerlingen bij de verwerking de kans te geven om hun gevoelens bij de voorstellingen te ventileren.

Dit betekent dat we ervoor kiezen om zowel in de voorbereiding als bij de verwerking NIET in te gaan op de problematiek van anorexia als zodanig. We doen dit omdat: 

  • we denken dat het stuk over zoveel meer gaat dan anorexia;
  • wetenschappelijk onderzoek er op wijst dat dit geen preventieve impact heeft, zelfs in tegendeel;
  • we het stuk niet willen hypothekeren door op voorhand alles al te uitleggen.

Mocht je er, als leerkracht, wel voor kiezen om de problematiek van anorexia centraal te stellen, dan vind je onder de rubriek 'extra':

  • een brochure 'Anorexia voor dummy's' met meer informatie over anorexia,
  • een folder over anorexia, bedoeld voor leerlingen,
  • een typebrief die je kan meegeven voor ouders, waarin het stuk wordt gekaderd.