Activiteit: Breng je zelfbeeld in beeld


Hier vind je enkele suggesties hoe leerlingen hun zelfbeeld kunnen 'in beeld brengen'.
 

Groepsindeling: 
individueel of in groepjes
Verloop: 

"Door de vele invloeden die je van buitenaf krijgt, vervreemd je soms van je 'kern'. Het is nodig en belangrijk af en toe stil te staan bij jezelf. Is het beeld dat je hebt over jezelf, het beeld van je echte ik of van de persoon die je graag zou zijn? Zijn er stukken van jezelf die nu geen ruimte krijgen om zich te manifesteren? Is er een verschil tussen wie jij van binnen bent en de persoon die je laat zien aan de buitenwereld? Bekijk het knip­ en plakwerk dat je over jezelf hebt gemaakt. Wat hoort écht bij jou?"

 • Laat de leerlingen een collage maken waarin ze hun zelfbeeld laat zien.“Maak een beeld van wie jij bent. Het is niet de bedoeling dat je laat zien wat je bv. allemaal graag doet. De bedoeling is dat je laat zien wie jij bent van karakter, van persoon. Je mag knippen, plakken en scheuren uit tijdschriften. Je kunt ook aanvullen met stiften ..."
 • Geef de jongeren, na het maken van de collage, een paar minuten de tijd om hun werk voor te stellen aan de groep. Anderen mogen vragen stellen ter verduidelijking of opmerkingen geven over zaken die opvallen.
 • Benadruk dat deze beelden momentopnamen zijn. Ons zelfbeeld is voortdurend in ontwikkeling door de ervaringen die we opdoen. Het wordt gevormd en vervormd door de spiegels die anderen ons voorhouden. Je zelfbeeld is altijd 'een werk in ontwikkeling'. Je ontdekt elke week weer dingen over jezelf. Je kunt jezelf beetje bij beetje veranderen door op zoek te gaan naar ervaringen, door te leren uit feedback van anderen.
 • Om in de bespreking een dieper niveau te krijgen, kun je bijkomende vragen stellen.

Wanneer je wilt werken aan de onderlinge relaties binnen de groep en de jongeren voldoen­de met elkaar vertrouwd zijn, kun je de volgende variant gebruiken:

 • Leg voor elke jongere een blad neer waarop zijn of haar naam geschreven staat.
 • Laat ze met behulp van tijdschriften en ander collagemateriaal op zoek gaan naar beelden die volgens hen bij hun groepsgenoten passen. De beelden worden op de respectie­velijke vellen gekleefd.
 • Bespreek nadien eerst de resultaten in het algemeen: "Waarom werden bij sommige jongeren meer beelden gekleefd dan bij anderen?"
 • Geef de jongeren nadien de kans om over hun eigen collage vragen te stellen aan de groep. Het ligt voor de hand dat er in de groep voldoende veiligheid moet zijn om deze variant toe te passen

Je kunt, in plaats van met een collage, ook werken met:

 • een opstel of verhandeling over wie je denken dat ze zijn,
 • een mindmap,
 • een levend standbeeld,
 • een acrostichon, waarbij de beginletters van hun naam bijv. gebruikt worden voor een positief (of negatief) kenmerk van henzelf …

Je kunt de oefening ook meer aflijnen door hen te vragen om vooral te focussen op:

 • hun reële of ideale zelfbeeld
 • hun emotioneel, sociaal, cognitief of lichamelijk zelfbeeld

  

Duurtijd: 
50 min.
Auteur(s): 
Bron: CAUTAERT, S., DUPONT, V. en IDELER, I., Weerbaarheid van jongeren. Denk- en doeboek. Antwerpen- Apeldoorn, Garant, 2006, blz. 230-231.