Zelfbeeld: extra materialen

Deze vragenlijst meet de mate waarin je jezelf waardeert en met jezelf bent ingenomen.

Deze vragenlijst geeft je een beeld van wat voor jou belangrijk is in het leven. Dit vormt tevens een goed uitgangspunt voor een groepsgesprek.

Deze vragenlijst is een vertaling van de self-esteemschaal van Rosenberg (1965). Het is een vragenlijst. Ze peilt naar de mate waarin mensen tevreden zijn met zichzelf.