Zelfbeeld: extra materialen

Dit artikel geeft de resultaten weer van een internetenquête van Liesbeth WOERTMAN op basis van de lichaamsbeeldtest. In de maanden maart en april 2007 vulde bijna 22.000 mensen deze enquête in. 

In deze achtergrondstekst brengt Gerard Gielen een samenvatting van de talrijke wetenschappelijke gegevens uit het Engelstalig en Nederlandstalig wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen 10 jaar omtrent de beleving en beeldvorming van het eigen lichaam.

Dit artikel geeft de resultaten weer van een onderzoek door professor Lea MAES en onderzoeker Carine VEREECKEN van de Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde van de Universiteit Gent waarin zij peilden naar de attitude van jongeren t.a.v. gezondheidsthema's.

Hierin komt o.a. interessant cijfermateriaal aan bod over het lichaamsbeeld van jongeren in de adolescentie.

Hier vind je een kleine Powerpoint presentatie als ondersteuning bij het item over sociaal conformisme en het experiment van Solomon Asch.

HIer vind je de teksten die gebruikt worden bij de activiteit over het zelfbeeld van Vanessa en Gandhi.

Deze test bestaat uit 4 onderdelen waarin respectievelijk gepeild wordt naar:

  • de kijk op je eigen lichaam als geheel

  • de tevredenheid over je eigen lichaam

  • de mate waarin je met je eigen lichaam bezig bent

  • de mate waarin je bezig bent met je gezondheid en fitness

Deze test geeft aan welke fysieke karakteristieken je zou willen bezitten maar denkt  niet te hebben. Mensen met een hoge score op deze test  zijn eerder ontevreden over hun huidige uiterlijk en voorkomen.

Deze vragenlijst gaat na in hoeverre je reële zelfbeeld overeen stemt met je ideale zelfbeeld.

Hier vind je een vragenlijst die je kan gebruiken bij een bevraging van de leerlingen in de klas, studierichting of de hele school en die zich goed leent tot een eenvoudige statistische verwerking. 

Ken jezelf is een eeuwenoude wijsheid, maar is vaak moeilijker dan je denkt. Deze eenvoudige vragenlijst laat je nadenken over jezelf en is misschien de ideale aanzet voor een gesprek met vrienden of bekenden over jezelf

Let wel, dit soort vragenlijst zegt niet wie je bent, maar wel wie je denkt dat je bent.