Zelfbeeld: extra materialen

Hier vind je een overzicht van artikels die in de pers verschenen rond tienercomplexen.

Deze Engelstalige website geeft een aantal recente resultaten en cijfers weer van wetenschappelijke onderzoeken naar:

 • het lichaamsbeeld (body image)  
 • het lichaamsbeeld en diëten 
 • het lichaamsbeeld en diëten gedurende de adolescentie
 • de relatie tussen diëten en eetstoornissen
 • het lichaamsbeeld en geestelijke gezondheid
 • de impact op de psychologie, depressie, zelfbeeld en zelfwaardering 

Hier vind je een aantal feiten op een rijtje over: 

 • het bedrog van Ken en Barbie
 • Barbie in onze cultuur
 • feiten en fabels het lichaamsbeeld van mensen

Dit filmpje illustreert heel sterk hoe mensen zich laten leiden door anderen en zich conformeren wanneer brand uitbreekt in een kamer naast  hen.

Dit filmpje illustreert heel sterk hoe mensen zich laten leiden door anderen en zich conformeren wanneer ze in een winkelcentrum een aantal vragen moeten beantwoorden.

In deze uitzending van Koppen (VRT Nieuwsdienst) komen een aantal jongeren aan het woord over hoe zij hun eigen uiterlijk ervaren.

Deze tekst is gebaseerd op de praktijktheorie van Daniël Ofman over de kernkwaliteiten van mensen.

UItgangspunt hierbij is dat iemands kernkwaliteiten meteen ook iets vertellen over iemands uitdagingen, valkuilen en allergieën.

Wanneer men op een negatieve manier over zichzelf gaat denken, dreigt men in een neerwaartse spiraal terecht te komen, die soms erg moeilijk te doorbreken valt.

Een uitwerkt schema van zo'n neergaande spiraal vind je in bijgevoegd bestand.

Deze tekst geeft een sociaal psychologische achtergrond bij de werkmap over het zelfbeeld en zelfwaardering. De tekst biedt een overzicht van sociaal wetenschappelijk onderzoekmateriaal van de laatste decennia op dit gebied. 

Sociaal Psychologe Roos VONK is een Nederlandse hoogleraar psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze is tevens columniste van verschillende Nederlandse tijdschriften en schreef ook al enkele boeken.

Haar geliefkoosde onderwerpen zijn o.a:

 • zelfkennis
 • zelfwaardering