Schoonheidsideaal: extra materialen

Deze website biedt een overzicht van een aantal in het oog springende verschillen tussen de schoonheidsidealen

  • doorheen andere culturen
  • doorheen de geschiedenis

Deze test bestaat uit 4 onderdelen waarin respectievelijk gepeild wordt naar:

  • de kijk op je eigen lichaam als geheel

  • de tevredenheid over je eigen lichaam

  • de mate waarin je met je eigen lichaam bezig bent

  • de mate waarin je bezig bent met je gezondheid en fitness

Deze test geeft een idee van de mate waarin je waarde hecht aan de maatschappelijke normen omtrent aantrekkelijkheid.

Deze test geeft aan welke fysieke karakteristieken je zou willen bezitten maar denkt  niet te hebben. Mensen met een hoge score op deze test  zijn eerder ontevreden over hun huidige uiterlijk en voorkomen.

Hier vind je een vragenlijst die je kan gebruiken bij een bevraging van de leerlingen in de klas, studierichting of de hele school en die zich goed leent tot een eenvoudige statistische verwerking. 

Deze test gaat na in welke mate je negatieve  en positieve gedachten hebt over je uiterlijk en voorkomen.

Deze test geeft aan in welke mate je tevreden bent met je uiterlijk en voorkomen.

Deze vragenlijst geeft een idee van de mate waarin je bezig bent met je voorkomen.

Deze test gaat na in welke mate je gestresseerd bent over je uiterlijk en voorkomen.

De websites van de bibliotheek, documentatiecentrum ebn archief voor gelijke kansen, feminisme en vrouwenstudies: Ro.Sa (Rol en Samenleving) biedt heelwat interessante informatie over wat het schooonheidsideaal te maken heeft met gelijke kansen.