Schoonheidsideaal: extra materialen

Deze tekst geeft een sociaal psychologische achtergrond bij het schoonheidsideaal. Het biedt een overzicht van sociaal wetenschappelijk onderzoekmateriaal van de laatste decennia op dit gebied.

In deze tekst verzamelt Garard Gielen een aantal reacties tegen de manier waarop het klassieke schoonheidsideaal wordt gepromoot.

Hij heeft het o.a. over:

  • de campagne vanuit The Body Shop
  • de campagne 'Mag gezien worden' opgezet vanuit het Ministerie van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen
  • andere berichten in media

Deze werkmap voor leerlingen van de 2° graad gaat over reclame en biedt een concrete houvast bij het werken van dit thema binnen PAV.

Deze map werd ontwikkeld door David De Schrijver vanuit de VIP school in Gent.

Hier vind je het materiaal dat je nodig hebt voor de activiteit Kleur bekennen.

Dit artikel geeft de resultaten weer van een internetenquête van Liesbeth WOERTMAN op basis van de lichaamsbeeldtest. In de maanden maart en april 2007 vulde bijna 22.000 mensen deze enquête in. 

In deze tekst brengt Gerard Gielen een aantal gegevens en onderzoeksresultaten uit de literatuur bijeen omtrent de invloed van de media op ons lichaamsbeeld en schoonheidsideaal. 

Dit artikel betreft een wereldwijd onderzoek uitgevoerd in opdracht van Dove naar de relatie tussen vrouwen en schoonheid. 

De bedoeling was om de relatie te bepalen tussen enerzijds de wijze waarop vrouwen schoonheid definiëren en de mate waarin vrouwen tevreden zijn over hun uiterlijk en anderzijds het zelfwaardegevoel van deze vrouwen

In deze achtergrondstekst brengt Gerard Gielen een samenvatting van de talrijke wetenschappelijke gegevens uit het Engelstalig en Nederlandstalig wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen 10 jaar omtrent de beleving en beeldvorming van het eigen lichaam.

Dit artikel geeft de resultaten weer van een onderzoek door professor Lea MAES en onderzoeker Carine VEREECKEN van de Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde van de Universiteit Gent waarin zij peilden naar de attitude van jongeren t.a.v. gezondheidsthema's.

Hierin komt o.a. interessant cijfermateriaal aan bod over het lichaamsbeeld van jongeren in de adolescentie.

Deze (Engelstalige) presentatie brengt op een heel aanschouwelijke manier in beeld hoe in onze maatschappij via reclame allerlei sexe- en schoonheidstereotypen zijn doordrongen.