Op het bot: extra materialen

Hier kun je de lesmap 'voorbereiding op de voorstelling' met lesscenario's downloaden. 

Hier vind je de integrale tekst van de theatervoorstelling 'Op het Bot'.

Merk op dat niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wim Geysen

De officiële trailer van de theatervoorstelling Op het Bot, waarin een sfeerbeeld van de productie wordt gebracht.

Hier vind je een aantal verwerkingsvragen bij het boek 'Op het Bot'. Ze kunnen gebruikt worden bij een klassikale lezing of voor een individuele verwerking van het boek.