Onderzoek naar het schoonheidsideaal (Dove)

Dit artikel betreft een wereldwijd onderzoek uitgevoerd in opdracht van Dove naar de relatie tussen vrouwen en schoonheid. 

De bedoeling was om de relatie te bepalen tussen enerzijds de wijze waarop vrouwen schoonheid definiëren en de mate waarin vrouwen tevreden zijn over hun uiterlijk en anderzijds het zelfwaardegevoel van deze vrouwen