Brochure: Anorexia voor Dummy's


Deze brochure: Anorexia voor Dummy's is bedoeld als ondersteuning voor leerkrachten en geeft op een bevattelijke manier weer:

  • wat anorexia nervosa is
  • wie er lijdt aan anorexia nervosa
  • waarom vrouwen of meisjes lijden aan anorexia nervosa
  • wat de gevolgen zijn van anorexia nervosa
  • hoe je als leerkracht hiermee omspringt