Brief voor ouders

Deze typebrief kun je gebruiken om ouders op de hoogte te brengen van de opvoering van de theatermonoloog: Op het Bot.

De brief wijst erop dat de voorstelling wat kan los maken bij jonge mensen en vraagt de ouders hiervoor de nodige aandacht te hebben.