Artikel: Aantrekkelijkheid van gemiddelde gezichten

Een mooi gezicht wordt doorgaans als uitzonderlijk beschouwd. Toch blijken we gemiddelde gezichten aantrekkelijker te vinden. Uit wetenschappelijke en artistieke hoek komen bewijzen voor deze bevinding, maar ook kritische kanttekeningen.