Links

www.fitinjehoofd.be

Deze website 'Fit in je hoofd, goed in je vel' kwam er in 2006 in het kader van het Vlaams actieplan suïcidepreventie.

Je vindt er heel wat informatie, opdrachten en tips om de balans tussen draaglast (alles wat het iemand in zijn/haar leven moeilijk maakt) en draagkracht (alles wat iemand de nodige energie biedt in zijn/haar leven) in evenwicht te houden. Centraal staan de tien stappen waarmee je zelf iets aan je geestelijke gezondheid kan doen. Elke stap biedt je informatie en opdrachten om je geestelijke gezondheid te bewaken en te versterken.

Op de website vind je

 • oefeningen
 • vragenlijsten
 • filmpjes

 

www.noknok.be

Deze websiteis de aangepaste versie van "Fit in je hoofd, goed in je vel" voor jongeren tussen 12 en 16 jaar.

Op deze site kunnen jongeren "aankloppen" met vragen over hun geestelijke gezondheid. Ook vinden ze op de website tips om hun eigen veerkracht en welbevinden te versterken.

Op de website vind je

 • oefeningen
 • vragenlijsten
 • filmpjes

 

www.eetexpert.be

Deze website werd ontwikkeld door het kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen. Het centrum staat onder de leiding van An Vandeputte (An.Vandeputte@eetstoornis.be)

 er richt zich tot al wie betrokken is in de zorg voor mensen met: gewichtsproblemen (ondergewicht, overgewicht, obesitas) en eetproblemen (anorexie of anorexia nervosa, boulimie of boulimia nervosa, eetbuistoornis en binge eating, en andere eetstoornissen ).

Op de website vind je

 • antwoorden op een aantal veel gestelde vragen over eet- en gewichtsproblemen
 • links

 

www.onaantrekkelijk.be

Deze website werd ontwikkeld door Gerard Gielen en probeert bij te dragen tot een brede sensibilisering omtrent het overdreven belang dat bepaalde media hechten aan de fysieke aantrekkelijkheid in contacten met mensen.

Op de website vind je

 • achtergrondinformatie,
 • links,
 • verwijzingen naar onderzoeken
 • artikels die verschenen in de media

 

www.anbn.be

Dit is de website van de Vlaamse zelfhulpgroep voor Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa.

Op de website vind je

 • achtergrondinformatie,
 • tips voor de aanpak en preventie,
 • een mediatheek
 • allerlei ondersteuning

 

www.sabn.nl

Dit is de website van de Nederlandse Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa.

Op de website vind je

 • achtergrondinformatie,
 • een infotheek
 • lotgenotenhulp