Groeipijnen

Het thema ‘groeipijnen' vormt een derde invalshoek om te werken rond ‘welbevinden’ naast de pijlers ‘zelfbeeld' en ‘schoonheidsideaal/mediaweerbaarheid’. Bedoeling is om groeipijnen te 'normaliseren' zodat jongeren ervaren dat ze niet alleen staan met hun ervaringen maar dat twijfels en onzekerheid of behoefte aan profilering deel uitmaken van de adolescentie.

Bij de themamappen vind je een lessenreeks over 'groeipijnen' met  een werkmap voor leerlingen en een map met lessuggesties voor de leerkracht.

Bij activiteiten vind je praktische lesingrediënten en uitgewerkte spelen rond bijv. stereotypering, subculturen, experimenteren en keuzes maken.

De rubriek 'extra' bevat ondermeer filmpjes, achtergrondinformatie rond ontwikkelingsfasen en een test 'sociometrie' waarmee je zicht krijgt op de structuur in een groep.