Zelfbeeld: activiteiten


Dit is een grootst opgezet spel in de klasgroep waarbij wordt gewerkt, gespeeld en gepraat over zelfbeeld en zelfwaardering.

Verschillende groepjes krijgen van de leerkracht een personage toegewezen. Het doel van het spel is dat elk groepje voor zijn personage tot een persoonlijk verhaal komt. Dit gebeurt aan de hand van 10 spelletjes rond 5 thema’s. Deze thema’s zijn:

- Identiteit
- Vrije tijd en interesses
- Omgeving, waarden en normen
- Emoties, relaties en seksualiteit
- Zelfbeeld, zelfvertrouwen en complexen

Deze potlood- en papieroefening wil de leerlingen laten nadenken over het mechanisme van self fulfilling prophecies. Ze leren de verschillende aspecten  herkennen in concrete situaties. Dit kan hen helpen om het mechanisme in hun eigen leefwereld te herkennen.

In dit spel gooien de jongeren de bal naar elkaar. Wie de bal vangt, noemt een positieve eigenschap van zichzelf of verzint een complimentje.

In deze activiteit schrijven de jongeren op een aantal kaartjes uiteenlopende aspecten van zichzelf: bijv. de plaats die ze innemen in het gezin, hun hobby's, hun positie in een club, waar ze voor staan ...

In het daaropvolgend gesprek reflecteren ze over welke kenmerken van zichzelf ze het belangrijkst vinden en of anderen dezelfde volgorde zouden kiezen?

Maak een advertentie waarbij je jezelf verkoopt. Denk hierbij dat op zoek bent naar een goede vriend of vriendin. Som je positieve en goede kanten op en prijs jezelf de hemel in.

In dit spel lopen de jongeren rond met kaartjes op hun rug waarop volgende beginzinnen staan:

  • 'ik kan ...'
  • 'ik ben ...'
  • 'ik heb ...'

De jongeren vullen de zinnen bij elkaar aan met positieve kenmerken. 
Hierna volgt een nabespreking met duiding en reflectie.

De leerlingen maken doorheen de weken waarin zij bezig zijn met dit thema een boekje over wie zijn zijn en hoe zij zichzelf zien. Hierbij is niet alleen het product belangrijk, maar vooral ook het proces: het stil staan bij zichzelf.

Zij doen dit op basis van zelfreflectie, maar ook door in gesprek te gaan met anderen: hun ouders, hun vrienden ...

In deze activiteit kunnen (ASO)-leerlingen, al dan niet begeleid door lln. uit de richting schoonheidszorg, hun eigen fysieke sterktes in kaart brengen in een basissessie make-up.

In 1 lesblok van 2 uur werken de leerlingen zelfstandig aan een make-upadvieskaart,  een ‘persoonlijke handleiding’ hoe ze er op hun best kunnen uitzien.

Deze lessenbundel, ontworpen door studenten schoonheidszorg, helpt leerlingen hun fysieke kwaliteiten te versterken via gericht make-upadvies.

Deze opdracht kan gebruikt worden als opwarmer of afsluiter. Hierbij focust de jongere in kwestie op een positieve eigenschap van zichzelf.

Deze vrolijke' opwarmer' is een goede start voor activiteiten rond zelfbeeld.

De klas wordt op een speelse manier ingeleid in het thema 'zelfbeeld'.
Het spelelement kan voor een positieve sfeer zorgen en door het fysiek contact krijgen de deelnemers al wat vertrouwen in elkaar.