Zelfbeeld: activiteiten


De leerlingen maken zo snel mogelijk 10 associaties rond een centraal begrip. Per groepje van 4 of 5 associëren ze rond hetzelfde begrip. Vervolgens vergelijken ze hoeveel associaties ze gemeenschappelijk maakten.

De jongeren worden uitgenodigd om hun eigen levensloop uit te tekenen op een 'levenslijn'. Met symbolen, kleuren en illustraties brengen ze belangrijke momenten in beeld.
Na deze activiteit volgt een 'geleide' nabespreking en uitwisseling.

Hier vind je enkele suggesties hoe leerlingen hun zelfbeeld kunnen 'in beeld brengen'.
 

Hoe anderen met je omgaan, beïnvloedt je zelfbeeld. Deze potlood- en papieroefening kan gebruikt worden in de klas als opstart voor een klassikale discussie of als huiswerkopdracht. 

Jongeren verzinnen verhalen waarin zij zelf (of hun klasgenoten) de hoofdrol spelen. Deze activiteit past uitstekend in een langer project of als avondactiviteit.

Deze verrassende activiteit maakt gebruik van foto's en filmmateriaal om de leerlingen te doen stilstaan bij de invloed van hun gedrag en stereotype beelden op het zelfbeeld van anderen.

De foto's en filmpjes tonen jongeren uit verschillende subculturen met verschillende en gemeenschappelijke kenmerken. Er wordt aangetoond dat stereotypen meestal ontstaan uit vooroordelen die gelinkt worden aan sommige subculturen.

Bij deze activiteit is ook achtergrondmateriaal beschikbaar voor de leerkracht.

Deze potlood- en papieroefening kan zowel individueel als in groep gedaan worden. Het is vooral de bedoeling dat de leerlingen door deze oefening zichzelf leren waarderen om wie ze zijn.

Deze activiteit wil leerlingen bewust maken van het feit dat ze altijd en overal doorheen een gekleurde bril naar de werkelijkheid kijken. Hun zelfbeeld is een soort persoonlijke filter tussen hen en de wereld.

Via dit experiment willen we aantonen dat mensen eigenlijk niet zo erg letten op jou (en jouw gebreken). Ben je ontevreden over een bepaald kenmerk van jezelf of over iets aan je uiterlijk, je gedrag, hoe je praat ... Of vrees je dat mensen je veroordelen, aanstaren of uitlachen wegens dat kenmerk? Doe dan eens dit experiment. Het toont dat anderen jouw gebrek niet eens opmerken, laat staan dat ze zich eraan zullen storen.

Deze activiteit wil de leerlingen confronteren met zichzelf door hen in de huid te laten kruipen van een ander. Door uit zichzelf te stappen leren ze de verschillende aspecten van hun eigen zelfbeeld kennen en ervaren ze wat de basis is waarmee ze dit zelfbeeld opbouwen.