Op het bot: activiteiten


Je kan het boek: Op het Bot op verschillende manieren verwerken.

 • Er is de klassieke boekbespreking al dan niet op basis van vooraf meegegeven vragen.
 • Je kan ook een fragment verwerken in een toneelstuk.

Maar er zijn ook andere mogelijkheden

 • Waarom ook niet eens een stukje verfilmen met de camcorder.
 • Een andere mogelijkheid is een stukje om te zetten in een fotostrip.

De leerlingen maken zo snel mogelijk 10 associaties rond een centraal begrip. Per groepje van 4 of 5 associëren ze rond hetzelfde begrip. Vervolgens vergelijken ze hoeveel associaties ze gemeenschappelijk maakten.

Deze potlood- en papieroefening wil de leerlingen er op wijzen dat er een onderscheid is tussen:

 • hun binnenkant: wat ze denken en voelen
 • hun buitenkant: wat anderen denken over hun binnenkant

Hierbij is het belangrijk dat zij beseffen dat:

 • hun binnenkant en wat ze denken en voelen NIET doorschijnend is;
 • anderen het NIET altijd bij het rechte eind hebben over wat zij denken over hun binnenkant.

Door te werken met 'levende standbeelden' in de klas willen we de leerlingen laten ervaren dat communicatie meer is dan taal.
 

Door het bedenken van onderschriften bij foto's willen we de leerlingen laten ervaren dat communicatie meer is dan taal.

Dit traditioneel stellingenspel brengt een aantal thema's uit de theatermonoloog te berde. Het biedt de ideale gelegenheid om rond één en ander in gesprek te gaan met de klasgroep/

Deze activiteit wil leerlingen vertrouwd maken met non-verbale communicatie door hen te laten stil staan bij:

 • de verschillende aspecten van non-verbale communicatie,
 • de verschillende mogelijkheden van de zender,
 • de verschillende mogelijkheden van de ontvanger.

Een leerling zit met de rug naar de klasgroep en geeft verbaal aanwijzingen over een tekening die uitsluitend uit vierkanten bestaat. De helft van de klas probeert de tekening te maken op basis van de informatie die ze hoort, de andere helft observeert.

Hoe goed verstaan ze een gesproken boodschap?

In deze activiteit ervaren leerlingen wat metaforen zijn en hoe ze werken.
Ze gaan zelf op zoek naar originele krachtige beelden rond thema’s uit hun leefwereld.