Map lessuggesties: Zelfbeeld


Het thema zelfbeeld gaat in op soorten zelfbeeld, op de beïnvloedende factoren en op hoe zelfbeeld als filter fungeert.

Deze map met lessuggesties ‘zelfbeeld' bevat lesscenario's voor leerkrachten. Daarbij wordt geregeld verwezen naar de werkmap voor leerlingen en naar oefeningen op de website.

Auteur(s): 
Henk Sap
Martine De Zitter

Lesmap: Zelfbeeld

Hier kun je de lesmap 'zelfbeeld' met lesscenario's downloaden. 

Duurtijd: 
120-150 min.