Groeipijnen: activiteiten


De leerlingen maken zo snel mogelijk 10 associaties rond een centraal begrip. Per groepje van 4 of 5 associëren ze rond hetzelfde begrip. Vervolgens vergelijken ze hoeveel associaties ze gemeenschappelijk maakten.

Dit spel is bedoeld als middel om een klasgesprek op te zetten rond het welbevinden van jongeren. Concrete thema's zijn: toekomst, uiterlijk, zich onderscheiden en de vriendenkring.

Een extra vragenbundel biedt mogelijkheden tot reflectie over de theatermonoloog 'Op het Bot'.

In deze activiteit ontdekken en herkennen leerlingen groeipijnen waarmee veel jongeren te maken hebben.  Ze kiezen elk een foto met de beschrijving van een jongere. In groepjes ontdekken ze met welke twijfels de personages te maken hebben en ze gaan op zoek naar oplossingen. Thema's die aan bod komen zijn: eenzaamheid, onzekerheid, sociale relaties en hoge verwachtingen

Met deze oefening proberen de leerlingen een beter zicht te krijgen op de verschillende subculturen in hun omgeving en zich een meer genuanceerd beeld te vormen.

Dit spel is gebaseerd op het bestaand gezelschapsspel ‘Cluedo’.
In het spel komen verschillende soorten vluchtgedrag aan bod en wordt grensgedrag bespreekbaar gemaakt.