Activiteit: Theaterbeelden

Leerdoelen: 

Het doel van deze oefening is de leerlingen vertrouwd te maken met theater en theatertaal.

Uit de verschillende ervaringen en meningen die naar voren komen, wordt duidelijk dat er vaak verschillende interpretaties of betekenissen kunnen worden gegeven. Deze verschillende meningen kunnen gezien worden als een verrijking en niet als een beperking.

Verloop: 

Je kan deze activiteit beginnen door de leerlingen te vragen

-  Wie al al eens naar een toneelstuk is gaan kijken

-  Of zij titels kennen van beroemde toneelstukken of namen van beroemde toneelmakers en toneelacteurs ?

-  Welke soorten theater er te onderscheiden zijn en waarin zij zich onderscheiden?

 

Daarna kan je op basis van foto's het gesprek verder zetten. Laat de leerlingen een foto kiezen en daarna 

  • hun foto beschrijven: wat valt hen op, wat is er te zien of niet te zien, welke theatertekens worden hier gebruikt?
  • aangeven waarom ze voor deze foto kozen: wat sprak hen aan, wat riep deze foto op aan gedachten en gevoelens, wat fantaseren zij hierbij...

Soms loopt deze oefening makkelijker als je de leerlingen eerst even laat zoemen en/of hen iets op papier laat zetten.

Auteur(s): 
Henk Sap
Martine De Zitter
Studenten Sociaal Werk: Wout Allegaert, Siska Mingeau, Jolien Cooman, Anne Mertens, Isabelle Moncarey en Jasper Lauwyck