Activiteit: Tableaux vivants

Deze activiteit wil leerlingen vertrouwd maken met non-verbale communicatie door hen te laten stil staan bij:

 • de verschillende aspecten van non-verbale communicatie,
 • de verschillende mogelijkheden van de zender,
 • de verschillende mogelijkheden van de ontvanger.
Groepsindeling: 
Subgroepjes van 3 personen
Verloop: 

1.  Verdeel in klas in groepjes van 3 en geef elk groepje een situatie waarrond zij gaan werken. Volgende situaties kunnen gebruikt worden:

 • Je bent veel later dan afgesproken thuis gekomen na een fuif en je komt aan tafel bij je ouders.
 • Je komt voor het eerst thuis bij je lief en de vader/moeder van je lief vraagt je om een boterham mee te eten.
 • Je moet aan je klastitularis uitleggen dat je te ver bent gegaan in de les Frans en net op dat moment komt die leraar Frans binnen.
 • Je hebt ruzie met je vader/moeder over je inzet op school en je oma/opa springt binnen.
 • Je moet je ouders uitleggen dat je niet mee mag op schoolexcursie vanwege je gedrag tijdens een vorige uitstap.

2.  Geef de leerlingen wat tijd om van gedachten te wisselen rond de specifieke situatie.
Laat de leerlingen de rollen verdelen en vraag hen om op te schrijven waar zij zullen op letten bij het invullen van hun rol op vlak van:

 • lichaamshouding,
 • lichaamsbeweging,
 • gezichtsuitdrukking,
 • stemgebruik.

3. Laat de leerlingen hun stukje brengen en vraag de andere leerlingen om de acteurs te observeren en hierbij in het bijzonder te letten op

 • lichaamshouding,
 • lichaamsbeweging,
 • gezichtsuitdrukking,
 • stemgebruik

 Vraag ook:

 • wat de acteurs hadden voorbereid bij het invullen van hun rol,
 • wat de acteurs effectief hebben getoond,
 • wat de observatoren hebben opgemerkt,
 • wat de observatoren hebben begrepen van wat ze hebben opgemerkt, hoe ze het m.a.w. hebben geïnterpreteerd.
Auteur(s): 
Henk Sap
Martine De Zitter