Activiteit: Subculturen onder de loep


Met deze oefening proberen de leerlingen een beter zicht te krijgen op de verschillende subculturen in hun omgeving en zich een meer genuanceerd beeld te vormen.

Groepsindeling: 
Alternerend wordt in kleine groepjes en in de gehele klasgroep gewerkt.
Leerdoelen: 

De leerlingen krijgen een zicht op de verschillende subculturen in hun omgeving.

De leerlingen vormen zich een meer genuanceerd beeld over de verschillende subculturen in hun omgeving.  

Verloop: 
 1. Start deze oefening op de speelplaats of in de buurt van de school waar zich veel jongeren bewegen. Laat de leerlingen in kleine groepjes op observatie trekken en vraag hen vooral te letten op de verschillende subculturen waar jongeren zich in onderscheiden.
 2. Kom dan terug in de klasgroep en laat de leerlingen hun ervaringen met elkaar uitwisselen. Spreek af wie welke subcultuur verder gaat bestuderen en vorm opnieuw kleine groepjes voor de interviews.
 3. Laat de leerlingen een interview doen met een uitgesproken aanhanger van de één of de andere subcultuur. Je kan hen schriftelijk laten noteren of eventueel ook met een casetterecorder of videocamera op pad sturen. Laat hen vragen stellen over:
 • hun kledij, attributen, make up ... 
  (wat moet, wat kan en wat kan absoluut niet?)
 • hun muzikale voorkeur, hun ideeën over anderen, hun ideeën over de wereldproblemen (waar liggen volgens hen de oorzaken en wat denken zij over oplossingen? )
 • hun identificatiefiguren, naar wie kijken zij op, wie zijn hun voorbeelden ...
 1. Kom dan terug in de klasgroep en laat de leerlingen hun ervaringen met elkaar uitwisselen. Laat hen de verschillende subculturen met elkaar vergelijken en op zoek gaan naar verschillen en gelijkenissen
 2. Toets samen met hen in welke mate er sprake is van
 • een sterke groepsdruk
 • het zich afzetten tegen de dominante cultuur
 • een zeker extremisme
 • een zekere naïviteit
Duurtijd: 
100 min
Auteur(s): 
Henk Sap
Martine De Zitter