Activiteit: Stellingenspel

Dit traditioneel stellingenspel brengt een aantal thema's uit de theatermonoloog te berde. Het biedt de ideale gelegenheid om rond één en ander in gesprek te gaan met de klasgroep/

Verloop: 

Laat iemand van de leerlingen een stellingen kiezen en deze luidop voorlezen. eventueel vraag je hem of haar ook meteen om zijn of haar mening.

Daarna vraag je de andere leerlingen om stelling te nemen: voor of tegen, akkoord of niet... Ze doen dit ook door duidelijk aan de ene of andere kant van de klas te gaan staan. Laat ook twijfelaars toe, die nemen voorlopig geen standpunt in.

Geef de verschillende kampen dan de tijd om even onderling meningen uit te wisselen.

Daarna begint de discussie. Eventueel voer je als bijkomend element in dat alleen wie de bal heeft mag praten en laat je de bal over en weer gooien.

Let wel, sta de leerlingen toe tijdens de discussie van kamp te wisselen.

Auteur(s): 
Studenten Bachelor Sociaal Werk: Sophie Mingels, Lena Verstraete, Sofie Verhellen en Joke Mannaerts