Activiteit: Self fulfilling prophecies

Deze potlood- en papieroefening wil de leerlingen laten nadenken over het mechanisme van self fulfilling prophecies. Ze leren de verschillende aspecten  herkennen in concrete situaties. Dit kan hen helpen om het mechanisme in hun eigen leefwereld te herkennen.

Groepsindeling: 
Individueel en klassikaal
Verloop: 
  • Leg uit hoe dit mechanisme van self fulfilling prophecies in elkaar zit (zie ook werkmap schoonheidsideaal).
  • Analyseer klassikaal een aantal voorbeelden van dit mechanisme. Je kan hiervoor gebruik maken van de situaties in bijlage. Leg ook de link met 'de wat-mooi-is-goed-is-illusie'. (zie ook werkmap)
  • Laat leerlingen zelf voorbeelden verzinnen van situaties waarin dit soort mechanismen spelen of laat hen op internet of in kranten zoeken naar voorbeelden en analyseer die samen.
Auteur(s): 
Henk Sap
Martine De Zitter