Activiteit: Photoshoppen op de catwalk


Met een aantal kritische krantenartikels proberen we leerlingen bewust te maken van het impact van het  photoshoppen van modellen op de catwalk.

Verloop: 

1 Laat de leerlingen in eerste instantie een aantal krantenartikels lezen over het photoshoppen van modellen op de catwalk.

2. Laat de leerlingen daarna deze artikels analyseren:

  • wat staat erin?
  • wie schrijft dit artikel?
  • welke argumenten worden aangehaald?
  • ...

3. Probeer daarna tot een synthese te komen. Misschien lukt het wel om een aantal leerlingen zelf een (opinie)artikel of lezersbrief te schrijven voor de krant.

Auteur(s): 
Henk Sap
Martine De Zitter

Artikels over photoshoppen en de catwalk

Hier vind je een bloemlezing van een aantal krantenartikels over de controverse rond het al dan niet photoshoppen van modellen op de catwalk.