Activiteit: Onderschriften bedenken bij foto's

Door het bedenken van onderschriften bij foto's willen we de leerlingen laten ervaren dat communicatie meer is dan taal.

Motivering: 

Activiteiten rond communicatie kunnen een goede voorbereiding zijn op het bijwonen van de theatervoorstelling Op het Bot. In theater hebben we immers ook te maken met een  bepaalde vorm van communicatie.

Verloop: 
  • Toon de leerlingen een aantal foto’s en laat hen opschrijven waaraan ze denken als ze deze foto’s zien of ...
  • vraag de leerlingen om een onderschrift bij de foto te bedenken en
  • reflecteer hierover in een klasgesprek.

Je kunt de leerlingen ook in een kring zetten en hun gedachten direct op een groot blad met viltstiften laten noteren. Iedereen ziet dan meteen wat de anderen noteren waardoor het gesprek misschien vlotter loopt.

Bij de bespreking is het belangrijk er op te wijzen:

  • dat foto’s voor meerdere interpretaties vatbaar zijn;
  • dat foto’s erg verschillende gedachten en gevoelens oproepen bij mensen;
  • dat foto’s soms meer suggereren dan ze tonen.

Merk op dat we er ook nu weer uitdrukkelijk voor kiezen om tussen de thema’s van de foto's een aantal thema’s uit de voorstelling te steken. Het is niet de bedoeling om de leerlingen daar op te wijzen of om nu al in te gaan op de thematiek. Later (na de voorstelling) kan dit dan nog wel.

Auteur(s): 
Martine De Zitter
Henk Sap