Activiteit: Look at me


Dit is een grootst opgezet spel in de klasgroep waarbij wordt gewerkt, gespeeld en gepraat over zelfbeeld en zelfwaardering.

Verschillende groepjes krijgen van de leerkracht een personage toegewezen. Het doel van het spel is dat elk groepje voor zijn personage tot een persoonlijk verhaal komt. Dit gebeurt aan de hand van 10 spelletjes rond 5 thema’s. Deze thema’s zijn:

- Identiteit
- Vrije tijd en interesses
- Omgeving, waarden en normen
- Emoties, relaties en seksualiteit
- Zelfbeeld, zelfvertrouwen en complexen

Motivering: 

Pas als je jezelf graag kan zien, zullen anderen jou ook graag zien. En toch bevinden zoveel jongeren zich in een strijd met zichzelf en de buitenwereld. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Hoe kijken anderen naar mij? … 101 vragen, maar zo goed als geen antwoorden. Hoe jongeren met deze twijfels en onzekerheid omgaan en hoe ze worden gesteund vanuit hun omgeving, bepaalt in grote mate hoe ze naar zichzelf kijken.

Verloop: 

Het spel wordt gespeeld in 5 rondes rond 5 thema's. Per thema wordt er:

  • een spel gespeeld met de hele klasgroep en
  • een spel gespeeld in de kleine groepjes.

Tijdens deze spelletjes komen de leerlingen tot inzichten over zichzelf en de andere. Op het einde van elke ronde wordt er in kleine groep geschreven aan het persoonlijk verhaal van hun personage specifiek voor een welbepaalde laag.

Het concept van de lagen is letterlijk op te nemen. Het is namelijk zo dat de leerlingen per laag hun personage uitkleden. Zo leren ze hun personage laag voor laag kennen, tot het in zijn blootje komt te staan en ze zicht krijgen op zijn innerlijke persoon.

Eens de verhalen volledig zijn geschreven, worden ze in kleine groep besproken en vergeleken met het verhaal dat de leerkracht voor handen heeft. Zo komen de leerlingen tot het inzicht dat je kijk op een bepaald persoon sterk kan verschillen van de werkelijkheid.

Tot slot worden alle bevindingen samengebracht in de grote groep en volgt er een groepsgesprek.

Auteur(s): 
Studenten Bachelor Sociaal Werk: Robin Vanden Bussche, Goele Van Waeyenbergh, Lilith Vanduppen, Lies Van Der Gucht, Jan Zuliani