Activiteit: Kleur bekennen


In deze activiteit gaat het om het bewust worden van het eigen lichamelijk voorkomen, met zijn kwaliteiten en beperkingen.

Door het gesprek achteraf kan blijken hoezeer het eigen lichaamsbeeld een 'vertekend beeld' is en hoe sterk het bepaald wordt door schoonheidsidealen.

Groepsindeling: 
Indien de situatie het toelaat suggereren we om deze activiteit in gescheiden meisjes- en jongensgroepen te doen. Op deze leeftijd is er immers vaak schroom om over het eigen uiterlijk te praten. Zeker in de nabijheid van het andere geslacht. Wanneer er weerstand is bij sommige leerlingen, dient dit ten allen tijde te worden gerespecteerd.
Verloop: 

Elke leerling krijgt een werkblad. De jongens een werkblad met daarop een man, de meisjes een werkblad met daarop een vrouw.

Vraag aan de leerlingen deze tekening in te kleuren

  • rood voor de delen die ze van zichzelf lelijk vinden
  • groen voor de delen die ze van zichzelf mooi vinden
  • blauw voor de delen waar ze aan twijfelen of voor de neutrale delen

Na een 10-tal minuten stoppen de leerlingen met kleuren en bespreken de leerlingen aan de hand van de volgende vragen:

  • Waarom heb je deze tekening op deze manier ingekleurd?
  • Waarom twijfel je aan bepaalde delen?
  • Door welk lichaamsideaal/schoonheidsideaal laat jij je hierbij leiden?

In een korte afronding kan je de leerlingen ook vragen hoe ze het vonden om met anderen over deze zaken te praten.

Auteur(s): 
Werkmap Jongeren en relaties
Voorlichten dat het een lust is.