Activiteit: Ken en Barbie


“De meeste jongeren spelen niet meer met poppen zoals Barbie en Ken. Ze zijn ook de popsterren waar ze op de lagere school fan van waren wellicht ontgroeid. Maar het is toch interessant om terug te gaan naar hun kinderjaren en te zien wat zij vinden van de beelden waar ze toen mee werden geconfronteerd.”

Deze activiteit wil het gesprek op gang brengen over de invloed van het spelen met de poppen van Ken en Barbie.

Verloop: 

1          Zet de feiten en stellingen i.v.m. het schoonheidsideaal op een rijtje. (zie 'extra materiaal' )

 2          Voer de discussie
Waarom denk je dat Barbie en Ken er zo uitzien?
Denk je dat we worden beïnvloed door de vormen van het speelgoed waarmee we spelen? Waarom denk je dat?

Sommige denken misschien dat er geen verband is tussen hun speelgoed of de helden uit hun lagere schooltijd en hun ideeën over hun uiterlijk. Anderen denken precies het tegenovergestelde.
Het is interessant om te vermelden dat ook psychologen verschillende meningen hebben over dit onderwerp.

3          Verbreed de discussie door ook te peilen naar

-     naar de invloed van reclameboodschappen

-     naar de invloed van mediafiguren

Auteur(s): 
Vrij naar Dove campagne (EDA)

Feiten en Stellingen i.v.m. het schoonheidsideaal

Hier vind je een aantal feiten op een rijtje over: 

  • het bedrog van Ken en Barbie
  • Barbie in onze cultuur
  • feiten en fabels het lichaamsbeeld van mensen