Activiteit: Ik zie (niet)...

Deze activiteit wil leerlingen bewust maken van het feit dat ze altijd en overal doorheen een gekleurde bril naar de werkelijkheid kijken. Hun zelfbeeld is een soort persoonlijke filter tussen hen en de wereld.

Groepsindeling: 
Kleine groepjes van 3
Verloop: 

Vraag de leerlingen om hun medewerking voor deze toch niet zo eenvoudige oefening. Splits de klas op in groepjes van 3 leerlingen. Het is belangrijk er in die groepjes voldoende vertrouwen is. Deze oefening lukt beter wanneer ze buiten de schoolmuren kan plaats vinden; probeer dat ook zo te organiseren.

Vraag dat telkens één iemand van het groepje de oefening doet en laat de andere twee de leerling hierbij assisteren.

  • laat één van hen een bril op zetten met gekleurde glazen en doe de oefening
  • laat één van hen in een rolwagen  en doe de oefening
  • laat één van hen zich inleven in de rol van een hevige suporter voor een sportfiguur of sportploeg en doe de oefening
  • laat één van hen zich inleven in de rol van een migrant en doe de oefening
  • laat één van hen zich inleven in een rol waarin hij of zij absoluut goed is in één of ander vak en doe de oefening
  • laat één van hen zich inleven in een rol waarin hij of zij absoluut slecht is in één of ander vak en doe de oefening
  • ...

De oefening bestaat erin telkens na te gaan:

  • wat hij of zij vanuit die positie of rol ziet en hoort
  • wat hij of zij vanuit die positie of rol NIET ziet of hoort (wat anderen in een andere positie of rol wellicht wel zien of horen)
  • welk gevoel dit bij hen oproept

Er zit duidelijk een opbouw in de verschillende posities of rollen, maar het is voor deze oefening NIET noodzakelijk dat alle opgegeven rollen of posities aan bod komen. Je kunt hieraan ook zelf andere situaties toevoegen.

Bij de nabespreking is het vooral belangrijk om in te gaan op het gegeven dat de positie of rol als een soort bril filtert, selecteert en interpreteert. 

Auteur(s): 
Henk Sap
Martine De Zitter