Activiteit: Heldenverhalen verzinnen


Jongeren verzinnen verhalen waarin zij zelf (of hun klasgenoten) de hoofdrol spelen. Deze activiteit past uitstekend in een langer project of als avondactiviteit.

Verloop: 
  1. Ga samen met de jongeren in een cirkel zitten en laat ze zich inleven in een kampvuur­avond waar het verteluurtje 'straffe verhalen' aangebroken is.
  2. De groep concentreert zich op één van de aanwezigen. Over hem of haar wordt een verhaal verzonnen waarin hij of zij de held(in), de vedette, de ster is. Iedereen voegt iets toe aan het verhaal, ook de jongere zelf heeft recht op inbreng. Na ongeveer een minuut wordt de volgende jongere in het verhaal geïntroduceerd. Het verhaal kan een nieuwe wending krijgen: de vorige held kan verdwijnen, maar de twee kunnen ook samen ver­der gaan met hun avontuur. Wanneer een verhaal niet goed loopt, kan een nieuw verhaal begonnen worden.
  3. Het verhaal duurt zolang tot iedereen meegespeeld heeft.
  4. Sluit af met een luid applaus voor alle helden en heldinnen.
Duurtijd: 
50 min.
Auteur(s): 
Bron: CAUTAERT, S., DUPONT, V. en IDELER, I., Weerbaarheid van jongeren. Denk- en doeboek. Antwerpen- Apeldoorn, Garant, 2006, blz. 246.