Activiteit: Groeipijnen


In deze activiteit ontdekken en herkennen leerlingen groeipijnen waarmee veel jongeren te maken hebben.  Ze kiezen elk een foto met de beschrijving van een jongere. In groepjes ontdekken ze met welke twijfels de personages te maken hebben en ze gaan op zoek naar oplossingen. Thema's die aan bod komen zijn: eenzaamheid, onzekerheid, sociale relaties en hoge verwachtingen

In het tweede deel van deze activiteit kruipen de deelnemers in de huid van een psychologe’ die in een jongerencolumn brieven beantwoordt van lezers die te kampen hebben met ... de groeipijnen in kwestie. 

Verloop van de activiteit

STAP 1: Alle leerlingen kiezen een foto uit een reeks foto's die op tafel ligt.

STAP 2: De leerkracht vraagt aan de leerlingen: “Waarom heb je voor die persoon gekozen? Wat heb je gemeenschappelijk met dat personage?"

STAP 3: De leerlingen vinden op de keerzijde van de foto een kleine getuigenis. Die bevat extra informatie over de persoon waarvoor ze gekozen hebben (10 à 20 zinnen). Ze weten nu met welke groeipijn / vragen de persoon kampt (dus hoe die zich soms voelt).

Er zijn slechts 5 groeipijnen voor de 25 foto's (5 extra kaartjes voor het geval de klas meer leerlingen telt), maar ze worden telkens op 5 verschillende wijzen uitgewerkt.

STAP 4: De leerkracht stelt vragen over de ‘zorgen’ van de persoon op de foto zonder de groeipijn al te benoemen.  Enkele vragen kunnen zijn: Welke gevoelens heeft jouw persoon? Welk probleem zou jouw personage hebben? (Extra richtvragen bij materiaal).

STAP 5: De leerlingen die helemaal geen voeling hebben met de groeipijn van de persoon op de foto, krijgen de kans om een andere foto te kiezen. Deze stap wordt ingelast om er zeker van te zijn dat in het volgende deel alle leerlingen actief kunnen nadenken in de groepjes.

STAP 6: De leerkracht verdeelt de leerlingen in groepjes op basis van de namen van de personen op de foto’s. (Zie sleutel bij ‘aanwijzingen voor de leerkracht'- materiaal).  Hij zorgt ervoor dat de leerlingen met getuigenissen over eenzelfde soort groeipijn, samen zitten.

STAP 7: De leerkracht vraagt aan de leerlingen per groepje: “Wat hebben de personen op jullie foto’s met elkaar gemeen?”

Het is nu de bedoeling dat de leerlingen zélf ontdekken (door hun foto’s onderling te vergelijken en te bespreken) dat hun personages dezelfde groeipijn behandelen.

STAP 8: Wanneer de leerlingen ontdekt hebben met welke groeipijn hun personages kampen, stelt de leerkracht bijkomende vragen zodat de leerlingen dieper gaan nadenken over deze groeipijn (extra richtvragen zie bijlage).

  • “Heb je ‘die groeipijn’ (uiteraard komt dan hier de specifieke groeipijn die in hun groepje behandeld wordt) ook al gehad? Hoe ben je daar toen mee omgegaan? Heb je het aan iemand verteld? Merk je soms dat anderen met ‘die groeipijn’ worstelen?”

Zo krijgen alle groepjes een zicht op de vijf verschillende groeipijnen die besproken worden.
 

STAP 9: De leerkracht vraagt aan de leerlingen wat ze hebben geleerd over de groeipijn.

STAP 10: Elk groepje krijgt een casus. Deze casus is te vergelijken met een brief van een tiener aan een jongerenmagazine waarin deze tiener een vraag stelt over ‘een groeipijn’.

Elk groepje heeft een andere casus en telkens wordt in de casus de groeipijn behandeld waar dat groepje rond aan het werken was.

Het is de bedoeling dat de leerlingen antwoorden bedenken om de tiener uit de casus te helpen bij het werken aan ‘zijn groeipijn’. In die antwoorden moeten ze verwerken wat ze hebben bijgeleerd over de groeipijn

Tot slot stelt elk groepje zijn casus en hun antwoorden voor aan de rest van de klas.

Groepsindeling: 
Groepjes van 4-6, ingedeeld volgens soort 'groeipijn'
Doelgroep: 
ASO
Motivering: 

We willen het worstelen met groeipijnen normaliseren, door verschillende (fictieve) getuigenissen van leeftijdsgenoten naast mekaar te leggen. Op het einde van de activiteit wordt een brede waaier zichtbaar van verschillende jongeren met allemaal een andere persoonlijkheid, die op hun eigen manier met groeipijnen geconfronteerd worden.

Door de veelheid en diversiteit van de getuigenissen willen we aantonen dat iedereen, al dan niet zichtbaar, kampt met twijfels over uiteenlopende subthema’s.

In het tweede deel van de activiteit beantwoorden de jongeren een brief van een leeftijdsgenoot die ook groeipijnen ondervindt. Op deze manier worden de rollen omgedraaid, en plaatsen de jongeren zich in de schoenen van de ‘psychologe’ die probeert om de briefschrijver methodes en tips aan te reiken om met deze groeipijnen om te gaan. Op deze manier gaan de jongeren zelf nadenken over omgaan met groeipijnen, en de goede raad die ze formuleren in het antwoord, kunnen ze ongetwijfeld ook op zichzelf toepassen. Hierdoor leren ze ook van mekaar, want ieder groepslid brengt manieren aan om met groeipijnen te leven, ze te relativeren, verschillende invalshoeken te vergelijken en ze in verschillende contexten te bekijken.
 

Duurtijd: 
100 min.

Casussen rond groeipijnen


Hier vind je het materiaal dat hoort bij de activiteit 'Omgaan met groeipijnen' Wat hebben jongeren gemeen? Kunnen ze zelf oplossingen vinden voor hun vragen en twijfels rond eenzaamheid, verwachtingen, onzekerheid, relaties ...

 Het materiaal omvat:

  • Aanwijzingen voor de leerkracht
  • 32 kaarten van personages: met foto, beknopte omschrijving en getuigenis
  • 5 casussen - lezersbrieven aan Johanna = brieven van jongeren in de hulprubriek van een tijdschrift.
Doelgroep: 
ASO
Duurtijd: 
50 min. - 100 min.