Activiteit: Feiten of fabels

Een klassiek stellingenspel rond een aantal feiten en fabels over het schoonheidsideaal en de media.

Een stellingenspel is  een manier om de leerlingen standpunten te laten uitwisselen om zo tot een gezamenlijk beeld over een onderwerp te komen.

 

Leerdoelen: 

Leerlingen worden op een speelse manier weerbaarder gemaakt tegen de invloed van de media.

Verloop: 

1.    Lees de verschillende stellingen één voor één voor of projecteer ze op het bord.

2.    Vraag aan de leerlingen te kiezen 

  • Vinden ze deze stelling waar? Is dit m.a.w. een feit?
  • Vinden ze deze stelling niet waar? Is dit m.a.w. een fabel?
  • Hebben ze voorlopig geen mening?

Je kan de leerlingen ook vragen om links,  rechts of in het midden van het lokaal te gaan staan, zodat de leerlingen met eenzelfde standpunt samen staan. Dit brengt letterlijk 'beweging' in de oefening.

3.   Laat hen even overleggen in de groep en samen hun standpunt beargumenteren. Daarna voer je het gesprek.

Let wel tijdens de discussie kunnen de leerlingen van mening en dus ook van kamp veranderen.

Auteur(s): 
'Bodytalk, voor leerkrachten die werken rond zelfwaardering' Nederlandstalig lesmateriaal ontwikkeld door Eetexpert & Dove foundation, 2006 en 2009
T & D.G. NOORDENBOS, Feiten uit Bodytalk

Materiaal Feiten of fabels

Hier vind je het materiaal dat je nodig hebt voor de activiteit 'feiten en fabels'.