Activiteit: Dobbel Babbel


Dit spel is bedoeld als middel om een klasgesprek op te zetten rond het welbevinden van jongeren. Concrete thema's zijn: toekomst, uiterlijk, zich onderscheiden en de vriendenkring.

Een extra vragenbundel biedt mogelijkheden tot reflectie over de theatermonoloog 'Op het Bot'.

 

De volgende thema's komen hierbij aan bod:

- de toekomst van jongeren

- het uiterlijk van jongeren

- het uniek zijn van jongeren

- de vriendenkring van jongeren

- de voorstelling van Op het Bot

Motivering: 

Tijdens de adolescentie ontwikkelen jongeren hun persoonlijkheid. Meestal loopt dit wel los, soms verloopt dit proces wat moeilijker.

Dit spel helpt een klasgesprek op te zetten op  basis van vragen en stellingen rond thema's in dit groeiproces. Hierbij willen we vooral deze onderwerpen bespreekbaar maken en bijdragen tot meer onderlinge (h)erkenning. Meer bepaald gaan de gesprekken over:

  • de toekomst van die jongeren en allerlei keuzes die zij moeten maken i.v.m. hun studies, hun beroep, een partner...
  • het uiterlijk van die jongeren en de zorgen daarover. Vanuit hun eigen onzekerheden zijn zij vaak erg gevoelig voor de reacties van anderen.
  • het uniek willen zijn en zich willen onderscheiden van anderen. In hun zoektocht naar een eigen identiteit zetten jongeren zich dikwijls af tegenover hun eigen omgeving, maar terzelfdertijd zijn ze er volledig afhankelijk van.
  • de vriendenkring die een grote rol speelt in het leven van jongeren. Ze gaan op zoek naar zichzelf en spiegelen zich hierbij aan anderen uit hun omgeving

Daarnaast biedt dit spel ook de mogelijkheid om te reflecteren op het theaterstuk aan de hand van een bundeltje gerichte vragen.

Verloop: 

Elke leerling gooit om beurt met de dobbelsteen en neemt een kaartje van het thema dat op de dobbelsteen tevoorschijn komt. Op dit kaartje staat een vraag of een stelling die een klasgesprek op gang kan brengen. De thema’s worden op deze manier bespreekbaar gemaakt in de klas.

Auteur(s): 
Studenten Sociaal Werk: Sien Dupan, Lies Maertens, Liesbeth Van Heuverzwijn, Oona Loncke, Sarah Mechant en Lien Schreel

Materiaal Dobbel Babbel

Hier vind je het materiaal dat je nodig hebt voor de activiteit Dobbel Babbel.

Doelgroep: 
TSO