Activiteit: Binnenkant Buitenkant

Deze potlood- en papieroefening wil de leerlingen er op wijzen dat er een onderscheid is tussen:

  • hun binnenkant: wat ze denken en voelen
  • hun buitenkant: wat anderen denken over hun binnenkant

Hierbij is het belangrijk dat zij beseffen dat:

  • hun binnenkant en wat ze denken en voelen NIET doorschijnend is;
  • anderen het NIET altijd bij het rechte eind hebben over wat zij denken over hun binnenkant.
Groepsindeling: 
Individuele oefening
Verloop: 
  • De leerkracht geeft een korte inleiding.
  • De leerlingen maken de oefening individueel.
  • Er volgt een korte nabespreking.
Auteur(s): 
Henk Sap
Martine De Zitter

Materiaal Binnenkant Buitenkant

Hier vind je het materiaal dat je nodig hebt voor de activiteit Binnenkant Buitenkant.