Activiteit: Belangrijke momenten in beeld brengen


De jongeren worden uitgenodigd om hun eigen levensloop uit te tekenen op een 'levenslijn'. Met symbolen, kleuren en illustraties brengen ze belangrijke momenten in beeld.
Na deze activiteit volgt een 'geleide' nabespreking en uitwisseling.

Verloop: 

Leid de opdracht in door een paar reële levenslijnen of biografieën van jongeren te vertellen. Neem bij voorkeur je eigen levensverhaal als voorbeeld.

Nodig de jongeren uit stil te staan bij hun eigen levensloop aan de hand van de volgende opdracht:

  • Probeer je leven voor te stellen door een 'lijn' (Dit hoeft geen rechte lijn te zijn). Je kan misschien zelfs beter kiezen voor een curve met hoogtes en laagtes, hoogte punten en diepte punten. (zie illustratie)
  • Teken het moment van je geboorte, je dood en 'nu'.
  • Geef periodes of gebeurtenissen aan die jou gemaakt hebben tot wie jij nu bent. Doe dit met kleuren, symbolen, tekeningen, woorden ... 
  • Welke gebeurtenissen in je leven hebben een invloed gehad op wie je nu bent ?

Maak duidelijk dat het de bedoeling is om daarna gegevens uit te wisselen. “Je moet niet over alles vertellen, bepaal zelf wat je wilt delen.” 

Geef iedereen om beurt de kans om haar of zijn tekening uit te leggen en hierover te vertellen. Het is goed vooraf duidelijke afspraken te maken over de manier waarop de anderen mogen reageren.

  • In eerste instantie wordt er enkel geluisterd naar diegene die vertelt. De verteller krijgt de tijd die nodig is om te vertellen.
  • Daarna mogen de anderen reacties geven, vragen stellen ... maar de verteller staat nog altijd centraal. Oordelende en veroordelende reacties zoals "Amaai, jij bent wel erg hard voor je moeder ..." zijn verboden. Er mogen ook geen vergelijkingen gemaakt worden "Ik ken jongens die wel iets erger hebben meegemaakt ... " Ieders verhaal, ieders pijn, ieders geluk wordt gerespecteerd.
  • Pas daarna krijgen de anderen de ruimte om te vertellen wat ze herkend hebben in het verhaal.
Duurtijd: 
50 min.
Auteur(s): 
CAUTAERT, S., DUPONT, V. en IDELER, I., Weerbaarheid van jongeren. Denk- en doeboek. Antwerpen- Apeldoorn, Garant, 2006, blz. 233-236.